Τηλέφωνα γραμματείας : 22310-60176 (-177)
   Διεύθυνση : 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας
                        Τ.Κ. 35100

 .: Χαιρετισμός

.: Σχετικά με το Τμήμα, 

    Προϊστάμενος Τμήματος

Ενημέρωση

 .: Αρχική Σελίδα

 .: Οδηγός Σπουδών
  : Old Undergraduate       Prospectus

.: Curriculum Courses 

Information

.: Περίγραμμα Μαθημάτων 

 Παλιού Προγράμματος Σπουδών

 .: Αξιολόγηση Τμήματος >> 

   Evaluation of the Department

 .: Εκδηλώσεις >> Events

Σπουδές

 .: Πρόγραμμα Σπουδών
 .: Προαιρετικά Μαθήματα
 .: Μαθήματα Ειδικότητας
 .: Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
.: Κλινική 'Ασκηση / Clinics
.: Πρόγραμμα Eξεταστικής
.: Πρακτική Άσκηση
.: Πτυχιακή Εργασία

 .:(Νέο) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών στην Προηγμένη     Φυσικοθεραπεία - M.Sc. in Advanced Physiotherapy

 .: Μεταπτυχιακά προγράμματα
 .: Έρευνα / Research
 .: Συνεργασίες / Partners
 .: Συγγράμματα

 .: Αναλυτικό περίγραμμα    

   προγράμματος σπουδών

.: Socrates / Erasmus

.: ENPHE International Student  Body (ISB)

Ηλεκτρονική Γραμματεία

 .: Π/Σ Σπουδαστών
 .: Π/Σ Καθηγητών

 .: Πληροφορίες Ηλεκτρονικής

    Γραμματείας

.: Τηλεκπαίδευση E-class
.: Υπηρεσία Webmail

.: Ηλεκτρονική Δήλωση 

   Συγγραμμάτων

 .: Ηλεκτρονική Υπηρεσία   

 .:  Απόκτησης Δελτίου Ειδικού  

     Εισιτηρίου (Πάσο)

 .: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης  της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

 .: Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 

    εκπαιδευτικού έργου

Πληροφορίες

 .:  Κατατακτήριες εξετάσεις
 .: Επαγγελματικά Δικαιώματα
 .: Χρήσιμα Έντυπα

 .: Οδηγός Επαγγέλματος    

    Φυσικοθεραπευτή

 

Προσωπικό

 .: Μόνιμο Προσωπικό
 .: Ε.Τ.Π
 .:Διοικητικό Προσωπικό
 .: Σχετικά

 

Προτεινόμενη ανάλυση
1024x768 και
 χρήση Internet Explorer, Mozilla

Firefox
 

Επίσημη σελίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας

  Σχεδίαση Σελίδας : Σιρινίδης Νικόλαος (Σπουδαστής Τμήματος Ηλεκτρονικής)   Τελευταία Ενημέρωση :  11/05/2015  09:12 μ.μ.